Copyright : Αρχιμ. Θωμάς Ανδρέου 29-12-2013. Από το Blogger.
RSS

Οι Πρωτοκορυφαίοι ....

Στις δύο μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα! Μορφές θρυλικές, που ακόμα συνεχίσουν να εμπνέουν... Ο Πέτρος και ο Παύλος... Και οι δύο, προσκεκλημένοι από Εκείνον, για τον οποίον έδωσαν ακόμα και την ίδια τους την ζωή! Ο Πέτρος, συναντά τον Χριστό, στις όχθες της λίμνης Γαλιλαίας, όπου ετοίμαζαν τα δίκτυα τους με τον Ανδρέα, τον αδελφό του. Η συνάντηση εκείνη είναι η αρχή της κοινής τους πορείας με τον Ιησού Χριστό.

Ο Απόστολος Πέτρος, είναι ο μεγαλύτερος στην ηλικία μέσα στην Αποστολική δωδεκάδα. Το γεγονός της άρνησης του στον Χριστό, στις δύσκολες ώρες του Θείου Πάθους, τον καταδιώκει σε όλη την ζωή του! Είναι εκείνος, που θα κάμψει τις εύλογες ανησυχίες των Αποστόλων, στο να αποδεχθούν τον πρώην διώκτη της Εκκλησίας. τον Παύλο! Η πίστης του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να επιτελεί θαύματα εν ζωή! Η σεβάσμια φυσιογνωμία του Αποστόλου, εμπνέει όσους τον παρακολουθούν να μιλά για τον Χριστό που γνώρισε και ακολούθησε έως τέλους. 
      
Ο Απόστολος Παύλος,  γνωρίζει τον Χριστό στην πορεία προς την Δαμασκό. Πηγαίνει για να εκδιώξει τους υπάρχοντας Χριστιανούς αλλά τελικά, ένα όραμα , ένα παράπονο διατυπωμένο από τα χείλη του Ιησού, αλλάζει ολόκληρη την ζωή του! Ο Χριστός τον καλεί να Τον ακολουθήσει και ο Παύλος ακολουθεί... Πλέον το κήρυγμα του είναι ένα! ''Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος'' (Φιλιπ.1-21) ομολογεί! Η ζωή του αλλάζει πλέον. Αφήνει τα πάντα πίσω του για την αγάπη του Χριστού. Τίποτε δεν μπορεί να τον απομακρύνει από Εκείνον. ''Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ  διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα; ''( Ρωμ.8-35) ρωτά. Ο πρώην διώκτης της Εκκλησίας γίνεται ομολογητής , διαπρύσιος κήρυκας με την ίδια του την ζωή.
      
Ποτέ δεν μετανιώνει για την απόφαση του να ακολουθήσει τον  Χριστό, παρά τις δραματικές καταστάσεις που έζησε και τις οποίες ο ίδιος με την γλαφυρότητα του λόγου που τον διακρίνει μας περιγράφει: ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις· ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον,  τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθημερὸν ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·   ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι· χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾿ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν (Κορ. Β' 11-23). Δύο ηρωικές μορφές της Χριστιανικής Έκκλησίας, που αγωνίσθησαν μέχρι θανάτου ομολογώντας Ιησούν Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα και που το παράδειγμα της ζωής τους, γίνεται δικός μας οδοδείκτης στην πορεία μας από την γη για τον ουρανό...
                                                                        
                                                                     π. Θωμάς Ανδρέου                                    

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου